Naar boven

Jouw persoonlijke coach

Wil je meer te weten komen over Erik als coach?

Als coach wordt er naar gestreefd je te coachen op het beste niveau.

Voor particulieren

Ben je actief op zoek naar een levensstijl vol passie en heb je nood aan verantwoorde en professionele begeleiding ? Het helen bij het behalen van jouw droomdoel is mijn passie.

Voor bedrijven

Fitte en efficiënte medewerkers ? Last van kortstondige afwezigheden op het werk? Coaching werkt inspirerend om je medewerkers tot een levensstijl vol energie en passie om te denken

Ethische code

Deontologie

ICF Belgium stelde een ethische gedragscode op die bestaat uit 15 punten, waarvan de coaches zich engageren om deze te respecteren.

Engagementen


Deze 15 punten zijn te beschouwen als engagementen die de leden onderschrijven:

 1. Nooit afbreuk doen aan het imago van de coach en aan de waarden van coaching als beroep.
 2. Steeds zijn competenties kennen als coach en binnen het kader van deze competenties blijven.
 3. Verzekeren dat de klant voldoet aan de voorwaarden die zijn vervat in het coaching contract dat met hem werd afgesloten.
 4. Zich steeds engageren tot het leveren van coaching resultaten die men kan verzekeren.
 5. Respecteren van het vertrouwelijk karakter van de informatie die de klant bezorgde.
 6. Vragen van de klant zijn goedkeuring alvorens men hem citeert als klant of referentie.
 7. Aanmoedigen van de klant om beroep te doen op andere coaching middelen indien de relatie met de coach h em niet langer toelaat om zich volledig te ontplooien.
 8. Vermijden van conflicten tussen mijn belangen en deze van mijn klanten.
 9. Vinden van een voor de klant gunstige oplossing indien belangenconflicten met de coach aanleiding kunnen geven tot beschadiging van de coaching relatie.
 10. Informeren van de klant betreffende de vergoedingen die de coach zou kunnen ontvangen vanwege derde partijen wegens het communiceren van de naam van de klant of adviseur.
 11. Voldoen aan elke contractuele voorwaarde die samen de klant werd opgesteld.
 12. Niet bekendmaken aan klanten van vertrouwelijke informatie of adviezen die misleidend zijn of buiten de bevoegdheden vallen van de coach.
 13. Respecteren van de copyrights, de merken en intellectuele eigendomsrechten en respecteren van de kracht zijnde wetgeving, alsook mijn afspraken betreffende deze rechten.
 14. Gebruiken van de ICF ledenlijsten conform de regels opgesteld door ICF zelf of door een bevoegd onderdeel of commissie van het ICF.
 15. Een beleid voeren dat in overeenstemming is met de coaching definitie van het ICF et de klanten ter zake informeren wanneer zij hierom verzoeken


Uiteraard respecteer ik deze ethische gedragscode.

Referenties

een vriendelijk mailtje

Hey Erik,
Ik heb eind november 2 gesprekken gedaan en ben op basis daarvan aangenomen. Ik ben dan begin deze maand begonnen op mijn nieuwe job, als "Technical Procurement Specialist" bij -----, 1 van de grootste chemiebedrijven wereldwijd. Ik ben heel blij dat ik (eindelijk) de stap heb gezet, mede dankzij u!
Nogmaals bedankt Erik
mvg,
S---

ik breng je even op de hoogte

Dag Erik,

Zoals beloofd breng ik je op de hoogte bij het opstarten van mijn eigen cateringbedrijfje. Bij deze is het zover :).
Neem gerust een kijkje op www.***.be en volg ons op facebook als je interesse hebt.
De verbouwingen zijn bijna rond en ik werk nu bijna een jaar als ingenieur technieken op een studiebureau in Berchem.
Bij deze ben je helemaal op de hoogte,
Groeten,
J---

duwtje in de rug

Dag Erik,

Graag zou ik danken voor het "duwtje in de rug" dat ik echt wel nodig heb gehad om de bal aan het rollen te brengen.
Mijn werkgever snapte het wel en was eigenlijk blij dat ik de stap heb gezet. En nu worden het zware weken, alles afhandelen en doorgeven, en dan alles nieuw.

Maar soms is nieuw ook eens nodig.

Groetjes, N---

solliciteren

Beste Erik

Ik wil je graag bedanken voor de loopbaanbegeleiding.

Ik start in mijn nieuwe job als ... op 1/9/2017.

Met vriendelijke groeten

D... 

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10