Naar boven

 

Als individuen zijn we allemaal anders. Naast leeftijd en gender zijn er ook verschillen in sociale achtergrond, seksuele geaardheid, etniciteit, religie,… Binnen een familie wordt echter verwacht dat men onvoorwaardelijke liefde heeft voor elkaar. Soms is dit zo, maar andere keren kunnen verschillen leiden tot onderlinge discussies en meningsverschillen en is het niet altijd vanzelfsprekend om die verbondenheid in stand te houden. Daardoor kunnen sommige relaties tussen broer en zus, partners onderling, relaties met de schoonfamilie of buitenstaanders in het gedrang komen.

Het is mijn taak als familiecoach om de emotionele en relationele verbindingen binnen je familie te analyseren, te herstellen en te versterken. Daarbij is het van belang dat mensen die soms zeer ver uiteen liggen qua mening, levensovertuigingen, tradities, normen en waarden, toch verzoend kunnen worden en zo met elkaar terug kunnen samenleven en er voldoening uit kunnen halen. 

Communicatie is hierbij een zeer belangrijk gegeven is. Vaak kunnen de grootste onenigheden herleid worden tot de kleinste misverstanden en kunnen meningsverschillen overbrugd worden door een wederzijds begrip. De partners hebben misschien onvoldoende of niet met elkaar gecommuniceerd en hebben zo voor een diepere kloof gezorgd in hun onderlinge relatie. Als derde partij binnen het gesprek, distantieert de coach zich, is de coach een neutrale partij en ziet hij helder wat voor de betrokkenen misschien niet zo evident is. Door dan samen de gepaste oplossingen te zoeken, kunnen mensen met elkaar verzoend worden en wordt een wederzijdse verstandhouding gecreeerd voor een gezonde en gelukkige familieband.

 

Een afspraak maken

Samen zoeken we een goed tijdstip in de agenda, afgestemd op jouw mogelijkheden. 

Voor het inplannen van een eerste gesprek kan je contact opnemen via het contactformulier of je belt me gewoon: 0479 36 94 61.